AG Solar - Your leader in solar energy

AG Solar is een bedrijf gespecialiseerd in zakelijke zonnestroom systemen. Wij onderscheiden ons door het complete project voor u te begeleiden en door onze deskundige medewerkers welke al jaar en dag in deze sector actief zijn. Denk hierbij aan het aanvragen cq realiseren van netaansluitingen, de complete realisatie van uw zonnestroom systeem en het opleveren volgens de geldende NEN-normen evenals het voldoen aan de eisen van de verzekeraars.

Onze adviseurs zijn op de hoogte van alle regelingen en subsidies op het gebied van zonne-energie. Wij helpen u dan ook graag bij het bepalen voor welke regeling(en) u in aanmerking komt, het berekenen van uw fiscaal voordeel en de aanvraag.

Bedrijven en non-profit organisaties kunnen gebruik maken van een interessante subsidie (SDE*) die jaarlijks wordt verstrekt op basis van de hoeveelheid hernieuwbare energie die wordt opgewekt. Dit geldt voor de grotere projecten vanaf 15.000Wp (circa 45 zonnepanelen).
* Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie