Subsidies

AG Solar is op de hoogte van alle regelingen en subsidies op het gebied van zonne-energie!

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor subsidie ?
Hieronder vindt u de verschillende subsidie regelingen die betrekking hebben op de aanschaf van een zonnestroom installatie.

Wij regelen voor u de aanvraag.

Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers

Investeert u als bedrijf in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA).
Voor uw investering kunt u dan 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Voor 2020 is er een budget van € 147 miljoen.

De regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Naast de EIA heeft u bovendien ook de gebruikelijke afschrijving voor uw energie-investeringen en een lagere energierekening.


Zonnepanelen met EIA beschikking

Alle kosten van een PV-installatie met een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 15 kW, die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 A of minder, komen in aanmerking voor de EIA.

Ook kosten voor een aansluiting op het elektriciteitsnet, (eventueel) een actief zonvolgsysteem, (eventueel) een stroom/spanningsomvormer en (eventueel) een accumulator kunnen voor de EIA in aanmerking komen als aan de overige eisen wordt voldaan. Zonnepanelen op landbouwgrond of in natuurgebieden komen niet voor de EIA in aanmerking.
Ter illustratie: heeft u 60 zonnepanelen van 300 Watt aangeschaft? Dan is het piekvermogen (60 x 300W) / 1000 = 18 kW.

U komt niet in aanmerking voor de EIA wanneer de zonnepanelen zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3 x 80 A. Deze aansluitwaarden kunt u vinden in de gegevens van het energiebedrijf of de netbeheerder. Mogelijk kunt u hiervoor SDE+-subsidie krijgen.

SDE++

Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++).
Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-) profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving.

De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

De categorie ‘zon-PV’ is er alleen voor installaties die worden aangesloten op het elektriciteitsnet via een grootverbruikersaansluiting. (Het gaat om een aansluiting op het elektriciteitsnet met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan
3 * 80 A). Installaties met een grootverbruikersaansluiting kunnen geen gebruikmaken van de salderingsregeling. Het is ook mogelijk om uw installatie aan te sluiten op het net via meerdere grootverbruikersaansluitingen.

De SDE++ is open van dinsdag 24 november, 9:00 uur tot donderdag 17 december, 17:00 uur. Er is een budget van € 5 miljard beschikbaar.
Als u een positieve SDE++-beschikking ontvangt, wordt de subsidie toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren u subsidie krijgt, is afhankelijk van de techniek waarvoor de beschikking is afgegeven.

Salderingsregeling

Als zonnepanelen geïnstalleerd zijn op uw dak, kunt u de stroom die u niet gebruikt, aan het elektriciteitsnet leveren. Hiervoor krijgt u een vergoeding. Dit heet salderen.
De salderingsregeling geldt tot 1 januari 2023. Vanaf 2023 wordt de regeling langzaam afgebouwd tot 2031.

Deze regeling is bedoeld voor consumenten en andere kleinverbruikers. Opgewekte en aan het net teruggeleverde duurzame elektriciteit mag u verrekenen met de elektriciteit die u van het net afnam. Dit voorkomt dat u variabele elektriciteitskosten betaalt.
Hierbij gaat het meestal om zonnepanelen. Op uw energienota geeft uw energieleverancier aan hoeveel stroom u opwekte en verbruikte.

U betaalt aan uw leverancier het positieve saldo van verbruik minus opgewekte energie. Veel energieleveranciers eisen dat uw zonne-energiesysteem is aangemeld op energieleveren.nl.